Kinh nghiệm triển khai

7512+ Khách hàng đang sử dụng sản phẩm

90% Khối PTC & PGD tin dùng sản phẩm

80% Khách hàng sử dụng thêm sản phẩm thứ 2

5 Trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

Hơn 5 năm triển khai sản phẩmLi Ha Net đã phát triển triển khai sản phẩm ở các tỉnh: Phú Yên, Kon Tum, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai.

- Năm 2016 triển khai sản phẩm ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông: Phần mềm QLTC nhu cầu tiền lương, Phần mềm QLTC chế độ ASXH.

- Năm 2017 triển khai sản phẩm ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng: Phần mềm quản lý kế hoạch giảng dạy chia thời khóa biểu, Phần mềm QLTC nhu cầu tiền lương, Phần mềm QLTC chế độ ASXH.

- Năm 2018 triển khai sản phẩm ở các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông: Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, Phần mềm Robocon, Phần mềm quản lý ngân hàng đề, Phần mềm QLTC nhu cầu tiền lương, Phần mềm QLTC chế độ ASXH

- Năm 2019 triển khai sản phẩm ở các tỉnh Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng: Phần mềm quản lý ngân hàng đề, Phần mềm quản lý kế hoạch giảng dạy chia thời khóa biểu, Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, Phần mềm QLTC nhu cầu tiền lương, Phần mềm QLTC chế độ ASXH.

- Năm 2020 triển khai sản phẩm ở các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng: Phần mềm QLTC nhu cầu tiền lương, Phần mềm QLTC chế độ ASXH, Phần mềm Robocon, Phần mềm quản lý kế hoạch giảng dạy chia thời khóa biểu, Phần mềm thống kê tình hình kinh tế - xã hội, Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

- Năm 2021 triển khai sản phẩm ở các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa với các phần mềm: Phần mềm QLTC chế độ ASXH, Phần mềm quản lý nhân sự, Phần mềm quản lý tài chính theo dõi ngân sách, Phần mềm QLTC nhu cầu tiền lương, Phần mềm quản lý kế hoạch giảng dạy chia thời khóa biểu.

Một số hình ảnh triển khai:

Khu vực Gia Lai
Khu vực Phú Yên
Khu vực Đăk Lăk
Khu vực Đăk Nông
Khu vực Lâm Đồng
Khu vực KonTum
Khu vực Ninh Thuận
Khu vực Khánh Hoà