Khách hàng chúng tôi

KHÁCH HÀNG CTY LIHANET

Các Khách Hàng Chính

Các sản phẩm của LIHANET hiện nay đã được triển khai ở nhiều Phòng Tài Chính - Kế Hoạch và Phòng GD-ĐT trên toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, với nhiều sản phẩm và quy mô khác nhau. Các giải pháp hiện đã tạo được uy tín lớn trong ngành Tài Chính và Giáo Dục thu hút nhiều sự quan tâm.

Danh sách các khách hàng tiêu biểu:

Khu vực Gia Lai
 • Phòng Tài chính huyện Đức Cơ
 • Phòng Tài chính TP. Pleiku
 • Phòng Tài chính huyện Chư Sê
 • Phòng Tài chính huyện Chư Pưh
 • Phòng Tài chính huyện Chư Păh
 • Phòng Tài chính huyện Chư Sê
 • Phòng Tài chính huyện Ia Grai
 • Phòng Tài chính huyện Krông Pa
Khu vực Phú Yên
 • Phòng GD-ĐT Thị xã Sông Cầu
 • Phòng GD-ĐT huyện Tuy An
 • Phòng Tài Chính huyện Đông Hòa
 • Phòng Tài Chính huyện Sông Hinh
 • Phòng Tài Chính huyện Tây Hòa
 • Phòng Tài Chính huyện Sơn Hòa
 • Phòng Tài Chính TP.Tuy Hòa
 • Phòng Tài Chính huyện Đồng Xuân
 • Phòng Tài Chính huyện Phú Hòa
Khu vực Đăk Lăk
 • Phòng Tài Chính huyện Krông Bông
 • Phòng Tài Chính huyện M’Drắk
 • Phòng Tài Chính huyện Buôn Đôn
 • Phòng Tài chính TP.Buôn Ma Thuột
 • Phòng Tài chính huyện Krông Ana
 • Phòng Tài chính huyện Cư Mgar
 • Phòng Tài chính thị xã Buôn Hồ
 • Phòng Tài chính huyện Krông Pắc
Khu vực Đăk Nông
 • Phòng Tài Chính huyện Đắk Mil
 • Phòng Tài Chính huyện Đắk R’Lấp
 • Phòng Tài Chính huyện Đắk Glong
 • Phòng Tài Chính thị xã Gia Nghĩa
 • Phòng Tài Chính huyện Cư Jút
 • Phòng Tài Chính huyện Krông Nô
 • Phòng Tài Chính huyện Đắk Song